โทรศัพท์ สร้าง QR code ฟรี

สร้าง Qr Code ฟรี ง่าย และยังสามารถปรับแต่ง Qr Code โทรศัพท์ ได้เองในเวลาไม่กี่นาที

.jpg, .jpeg, .png, .gif ได้รับอนุญาต 0.5 MB สูงสุด
px
สมัครเพื่อบันทึก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทดสอบรหัส QR ที่กำหนดค่าแล้วก่อนนำไปใช้งานในการผลิต